A Magyar Biztosítók Szövetségének válasza

A levél az átverés mellett egy másik húsbavágó problémát is felvet. Mint olvasónk írja, casco biztosítást kötött a vásárlást követően. Felvetődik a kérdés: miért nincs egy olyan egységes adatbázis, amelyikből le lehetne kérdezni, hogy egy adott autónak milyen bejelentett káreseménye volt. Levélben kértünk állásfoglalást a Magyar Biztosítók Szövetségétől.

A vonatkozó kérdés kapcsán a biztosítási törvény (1995. évi XCVI tv.) 96–97. paragrafusai az alábbiak szerint rendelkeznek a biztosítási titokról:
„Biztosítási titok minden olyan, a biztosító rendelkezésére álló adat, amely a biztosító egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetőleg gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan felmentést ad.”
A jogszabály bizonyos körülmények között felmentelést ad a titoktartás alól a biztosító számára, ezeket a körülményeket azonban a jogszabály alkotója pontosan nevesíti (például hatósági, bírósági megkeresés stb.).
A fentiek értelmében tehát egy adott (casco vagy gépjármű-kötelező) szerződésre kifizetett kárösszeg is a biztosítási titok fogalomkörébe tartozik, amely adat kezeléséről a biztosító nem saját belátása szerint rendelkezik.
Két további megjegyzés az olvasó levelében felvetett problémára. Mindenekelőtt az eladónak magának lenne kötelessége felhívni a figyelmet minden olyan körülményre, amely az eladás kapcsán fontos lehet. Egy korábbi töréskár mindenképpen ilyen körülmény. Amennyiben ezt az eladó nem teszi meg, és a vásárlót emiatt anyagi kár éri, a vevő kártérítési igénnyel fordulhat az eladóhoz.
Egyébként, ha eltekintünk a kifogásolt, hiányzó adatbázis adatvédelmi aggályaitól, és feltételezzük, hogy lenne is ilyen adatbázis, az sem oldana meg minden problémát. Lehet ugyanis olyan saját hibás kár, amely casco biztosítás hiányában egyáltalán nem jelenne meg a biztosítói adatbázisban.
A megfelelő megoldást az jelentheti, ha a használt autó vásárlása előtt az érdeklődő előzetes állapotfelmérést kér egy szakszervizben, ahol a mai technológia mellett a korábbi sérülések, javítások kimutathatóak, és csak ezen információ birtokában célszerű dönteni a gépjármű megvásárlásáról.
Dr. Forgács Zoltán
közgazdasági ügyvezető

Az A2 megjegyzése:
Valószínűleg megelőzhető lenne, hogy jóhiszemű autótulajdonosok ehhez hasonló helyzetbe kerüljenek, ha Magyarországon megtiltanák a roncsautók újbóli forgalomba hozatalát. Márpedig ilyen tiltás nincs, még a műszaki totál-kárt szenvedett autóknál sem. Ráadásul a károsult a roncsot megkapja, hogy értékesítse, és ezzel is csökkentse veszteségét. De vajon kinek az érdeke, hogy ez így történjen nálunk?

Dr. Kovács Kázmér, az A2 jogi szakértője válaszol

Vissza az elejére

Korábbi ténykérdések

Az Autó2 újság 2004/7. számában megjelent cikk rövidített változata


Az Autó2 2004.
júliusi száma


A Luxusautó magazin
2004/1 száma


Tekintse meg média-
ajánlatainkat!

Autó2 Magazin,
Autó2 Online,
Autó2 Online Autószalon

Használtautó Katalógus,
Haszonjármű Katalógus,
Luxusautó!