Ki lóg a pénzzel?

Javítás vagy vételár-visszatérítés? Mikor ragaszkodhat a vevő a vételár visszatérítéséhez. Mi az a határ, ameddig csak a díjmentes javítás jöhet szóba?

Olvasónk Kia Pride-jének ajtajai ütközve csukódnak, a "lógás" miatt szinte csak a helyükre emelve záródnak. Kálváriáját leveléből idézve ismertetjük, és közöljük a Kia-vezérképviselet reagálását is. Az esetről dr. Kovács Kázmér általánosan levonható tanulságokat állapít meg.
Olvasónk levelének részletei: 2000. június 9. napján vásároltam a Sipos György Autószervizben (3000 Hatvan, Bercsényi u. 22.) egy Kia Pride típusú új személygépkocsit.
2000. szeptember 13-án a 15 000 km-es szerviz alkalmával bejelentettem kifogásaimat; ezek az első ajtókkal kapcsolatos nyitási-zárási problémák, zajos futómű, ablakkeret, illetve kárpit zörgése. Mivel a hibák garanciális kijavítása nem vezetett eredményre, 2000. szeptember 20-án kértem a fogyasztóvédelmi vizsgálat elvégzését különös tekintettel arra, hogy a kereskedő szerint a hiba az autó tulajdonsága, így azzal minden rendben van.
Mivel a vizsgálattal kapcsolatban semmiféle értesítést nem kaptam, 2000. november 7. napján ismételten kértem írásban a fogyasztóvédelmi vizsgálat elvégzését.
Tekintettel arra, hogy a hibák kijavítása a Sipos György Autószervizben nem történt meg, felvettem a kapcsolatot a Kia Motors Hungary Kft.-vel, a Kia magyarországi vezérképviseletével, akik a Szabó Autóház Kft.-hez irányítottak. A gépkocsit először 2000. november 29. napján vittem átvizsgálásra, ahol a fent említett hibák közül kizárólag az ajtókkal kapcsolatos problémával foglalkoztak. Az ajtókat megvizsgálták - ekkor derült ki az is, hogy a gépkocsi több helyen korrodál -, majd a szükséges javítások elvégzésére a gépkocsit másnapra visszarendelték. Azt javasolták továbbá, hogy az egyéb problémákkal a Sipos Autószervizt keressem, mert jogviszony vele áll fenn. 2000. november 30. napján az autó ismételt átvizsgálásakor zsanérproblémát állapítottak meg, és az autón ennek megfelelő javításokat végeztek.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Igazgatóságának Műszaki Osztálya a hozzá 2000. november 27. napján érkezett, a vizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízás alapján a gépkocsit 2000. 12. 18. napján vette át.
2000. december 19-én ismét a Szabó-szervizbe vittem az autót, mert az ajtókon ismételten lógás volt tapasztalható, amely miatt 4 db zsanért cseréltek - az erre vonatkozó bejegyzést a garanciakönyv utolsó oldala tartalmazza - a hibát azonban véglegesen elhárítani nem tudták.
2001. január 10. napján a gépkocsin újra javításokat végeztek, az ajtókat kísérelték meg beállítani, illetve hézagolólemezt szereltek be.
Tekintettel arra, hogy a gépkocsit két szerviz is több alkalommal kísérelte megjavítani, 2001. január 11-én a Sipos György Autószerviznek küldött levelemben kértem a gépkocsi garanciális kicserélését, amelyre választ a mai napig nem kaptam.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vizsgálata alapján 2001. január 22-én kelt szakvéleményében a jótállási igény teljesítését a két utastérajtó vonatkozásában indokoltnak tartotta, és a vásárlói minőségi kifogás érvényesítésének feltételeiről tájékoztatott.
A szakvéleményben foglaltak ismeretében a kifogások elintézése céljából több ízben próbáltam felvenni a kapcsolatot a kereskedővel, azonban erre nem került sor. Ezért ismét a Kia magyarországi képviseletéhez fordultam, akik támogatásukról biztosítottak, és a Szabó-szervizhez irányítottak.
Mivel a gépkocsival kapcsolatban felmerült problémák ezt követően sem szűntek meg, azokat elhárítani egyik szervizben sem tudták, továbbá Sipos György a megbeszélt egyeztetésen sem jelent meg, ezért 2001. február 1. napján kelt, a Kia Motors Hungary részére küldött levelemben javasoltam, hogy a gépkocsi visszaadása mellett a vételárat és a költségeket részemre fizessék vissza.
A képviselet 2001. február 8. napján kelt válaszában a jótállási igény jogosságát nem csupán a két oldalajtó tekintetében, hanem "az összes felmerült meghibásodással kapcsolatban" elismerte. A vételár visszafizetésére vonatkozó igényt azonban nem fogadták el arra való hivatkozással, hogy mindegyik meghibásodás szakszerűen javítható.
Szerintem azonban ennek ellentmond, hogy bár a szervizek alkalmával a gépkocsin valóban történtek javítások - például a műhelyben álló gépkocsi ajtajait beállították -, de a gépkocsi használatát követően ezek ismételten felmerültek.
Tekintettel arra, hogy a hibák jelenleg is fennállnak, és azokat az elvégzett számtalan vizsgálat révén sem sikerült kijavítani, ezért különös tekintettel a többszöri eredménytelen javítási kísérletre, illetve arra, hogy a kereskedő mint javításra kötelezett a hiba kijavítását nem vállalta, a szerződéstől elálltam, és - a gépkocsi visszaadása mellett - a vételárat és a gépkocsi megvásárlásával kapcsolatban felmerült költségek, összesen 1 750 000 Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint részemre történő viszszafizetését kértem.
Mozgássérült vagyok, és a közlekedés szempontjából különösen fontos számomra az üzembiztos gépkocsi. A gépkocsi megvétele óta a folyamatos, hónapokon át tartó szervizelés számomra igen nagy nehézséget okoz.

Tisztelettel: Tóth István

A Kia Motors válasza:
Köszönettel vettem, hogy Tóth István panaszával kapcsolatban a Kia Motors Hungary Kft. véleményére is kíváncsiak.
Tóth úr 2000 novemberében kereste fel irodánkat. Akkor a leírtaknak megfelelően megállapodtunk abban, hogy a hibák kijavítására az általunk megadott (Szabó Géza) márkakereskedésbe viszi a gépjárművét. Erre azért került sor, mert az ügyfél elégedetlen volt a hatvani márkaszervizünkkel, és minden ilyen esetben elsődleges szempont az ügyfél megelégedettségének viszszaszerzése (Szabó Géza az egyik legjobban felszerelt szervizzel rendelkező márkakereskedőnk).
Magatartásunkat a vevői elégedetlenséget kiváltó márkakereskedőnkkel mindkét fél meghallgatása utáni vizsgálat eredménye határozza meg.
Az ügyfél panasza alapvetően két részre bontható:
1. "Az ajtók lógnak." Az ajtók lógása valóban többször került javításra, amit az ügyfél a javítások után kijavított állapotban át is vett. A legutolsó javítás után már egy nappal jelentkezett az ügyfél, hogy a kocsi ajtajai lógnak. Figyelembe véve az ajtófelfüggesztés műszaki megoldását, ez fizikailag nem valószínű normális üzemeltetési körülmények mellett. Olyan mértékű lógás, amit Tóth úr kocsiján tapasztaltunk, véleményünk szerint erőszakos külső behatásra vezethető vissza. Csak Magyarországon több mint száz 3 ajtós Pride gépkocsit értékesítettünk, ezek közül egyetlen esetben sem jelentkezett hasonló meghibásodás, ez kizárja, hogy típushibáról lenne szó.
2. "Az egyéb garanciális meghibásodásokkal nem foglalkoztak, ill. azokat csak fizetés ellenében lettek volna hajlandóak végrehajtani."
Ezzel kapcsolatban Tóth úr levélben fordult hozzánk február 1-jén, azt állítva, hogy a Szabó Géza-márkakereskedés ki akarta vele fizettetni az ajtó- és az egyéb garanciális javításokat. Panaszkodott Szabóék modorára is. Ez azért volt meglepő, mert előző nap az ügyfél teljes egyetértésben vált el Szabóéktól, abban megállapodva, hogy az egyébként is küszöbön álló kötelező szerviz során végzik el a javításokat időtakarékosság miatt. Természetesen mindezt díjtalanul. A hangnem mindkét részről normális volt. Az ügyfél levelére írásban válaszoltunk, megemlítve, hogy nem a valóságnak megfelelő tényeket állított. Az ügyfél ezek után a megállapodásnak megfelelően visszavitte kocsiját Szabóékhoz, ahol meg lett javítva.
Összefoglalva: a Kia Motors Hungary Kft. továbbra is úgy tartja, hogy a hibák kijavíthatók, a vételár visszafizetését nem tartjuk jogosnak.
Jelen pillanatban bírósági per folyik az ügyben.

Borszéki Miklós Kia Motors Hungary Kft. műszaki vezető

Dr. Kovács Kázmér, az A2 jogi szakértője válaszol:

Az Autó2 újság 2001/10. számában megjelent cikk rövidített változata