Dr. Kovács Kázmér, az A2 jogi szakértője válaszol:

Olvasónk panaszának lényege, hogy Renault Twingo gépkocsijával való közlekedés közben annak légzsákja kinyílt anélkül, hogy jelentősebb lassításra, komolyabb ütközésre sor került volna. Feldúltsága érthető, hiszen csupán lélekjelenlétének és a véletlennek köszönhető, hogy ezen alapvetően biztonsági célra rendelt eszköz észlelése szerint rendeltetésellenes működése – a jelen esetben keletkezett kisebb testi sérüléseken és lelki megrázkódtatáson túlmenően – nem okozott akár súlyosabb kimenetelű balesetet.
A légzsák – rendeltetésszerűen – elsősorban nem a gépkocsi haladási sebességétől, hanem lassulási értékétől függően akkor aktiválódik, amikor ez utóbbi egy bizonyos mértéket meghalad. Műszakilag kizárható, hogy az autópálya-felüljáróra történő felhaladás okozta lassulás váltson ki a jelen esethez hasonló eredményt. Hogy valójában mi okozta, azt igazságügyi gépjármű-szakértői vélemény döntheti el, különös tekintettel arra, hogy – a vezető és utasa által tapasztaltakkal ellentétben – a Renault helyi képviselete által a gépkocsi memóriájából kiolvasott, a légzsákokra vonatkozó adatok értelmében jelentős lassulás következtében nyílt ki a légzsák.
Amennyiben igazolódna, hogy a légzsákok rendeltetésellenes – és egyben balesetveszélyes – kinyílásában a gépkocsi műszaki hibája is szerepet játszott, a gépkocsi tulajdonosa az eladótól követelheti – a teljesítéstől számított öt éven belül (általános elévülési idő) – a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését (kártérítési igény a 3 éves szavatossági idő lejárta után is érvényesíthető). Ehhez azonban nemcsak keletkezett kárát kell bizonyítania, hanem azt is, hogy a hiba oka még a teljesítés előtt keletkezett, vagyis ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy a hibát esetleg a teljesítést követően keletkezett sérülés (például az építkezési területen való közlekedés során a műanyag fenéklemezt is megroppantó behatás) vagy egyéb utólag keletkezett műszaki meghibásodás idézte elő.
Jelen ügynek, mint látható, a bizonyítás lesz az alapkérdése. Amennyiben bíróságra kerülne, a döntést az határozná meg, hogy egy független szakértő mennyiben látná majd bizonyítottnak akár azt, hogy a légzsák elegendő műszaki ok nélkül nyílt ki, illetve azt, amire a szerviz levele utal, nevezetesen, hogy a levélíró állításával szemben jelentős lassulás következtében nyílt ki a légzsák. Ha a szakértő bármely okból nem tudna ezekre a kérdésekre egyértelmű választ adni, akkor – lévén a bizonyítás terhe a jótállási idő elmúltával már a vásárlón van – olvasónk nem járna sikerrel a bíróságon.

Vissza

Korábbi ténykérdések

Az Autó2 újság 2004/2. számában megjelent cikk rövidített változata


Az Autó2 2004.
februári száma


A Luxusautó
2003/2 száma


Tekintse meg média-
ajánlatainkat!

Autó2 Magazin,
Autó2 Online,
Autó2 Online Autószalon

Használtautó Katalógus,
Haszonjármű Katalógus,
Luxusautó!