A Suzuki újabb beruházása Esztergomban (2004. április 26.)

A "New Renaissance" programjának részeként a Suzuki 2003-ban 100 milliárd forintot költött a Wagon R+ gépkocsi leváltására, illetve az Ignis fejlesztésére, az idén pedig 60 milliárd forintot fordít a cég új, "New Concept Car" elnevezésű modelljének sorozatgyártására.
A program első állomásaként 2003-ban 100 milliárd forintos beruházással festőüzemet létesített, megkezdte Ignis modelljének sorozatgyártását, valamint beindította a dízel üzemű járművek exportját. A beruházás eredményeként a gyár összes kapacitása évi 90.000 darabra nőtt.

A "New Renaissance" program második szakasza az idei, összesen 60 milliárd forint értékű fejlesztés.
A fejlesztés eredményeként:
2004-ben az összes beruházási érték 60 milliárd forint
400 új munkahely létesül,
55.000 m2 új üzemcsarnok épül,
a projekt által a gyár összes gyártókapacitása a jelenlegi évi 90.000 darabról 150.000 darabra nő 2004 végére,
2004 végén a "New Concept Car" 103 darab prototípusának legyártása, melyből az első a Közlekedési Múzeumba kerül, ahogyan az első Suzuki Swift is,
2005-től megindul az új modell, a „New Concept Car” sorozatgyártása,
az export termelés volumene a jelenlegi több, mint kétszeresére nő,
a termelékenység 35%-kal javul,
korszerű, termelékeny technológia telepítése,
a gyártási folyamatok környezetterhelő hatása javul,
új logisztikai rendszer kialakítása,
a beszállítói hálózat további fejlesztése,
a kis- és középvállalkozó szektor megerősítésében a Suzuki aktív szerepet vállal.

Közvetlen tőkebefektetések alakulása 2003-ban
2003-ban részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem formájában nettó 3 439 millió euró külföldi működő tőke érkezett Magyarországra, ami közel 400 millió euróval meghaladja az előző évi értéket.
Az 1990 óta zajló külföldi működőtőke-befektetések eredményeként 2003 végén a külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya 37,9 milliárd eurót ért el. Ebből 31,1 milliárd eurót tesz ki a részvény, egyéb részesedés és az újarabefektetett jövedelem formájú befektetések állománya, az egyéb tőke formájú befektetések állománya pedig 6,8 milliárd euró volt 2003 végén.
A rendelkezésre álló 2000-2003. évi adatok szerint a legtöbb (részvény és tulajdonosi részesedés formájú) közvetlen tőkebefektetés Németországból (22,6%), Ausztriából (13,9%), az Egyesült Államokból (9,4%), Hollandiából (8,9%) és Japánból (7,7%) érkezett Magyarországra. Az ágazati megoszlási adatok szerint a tőkebefektetések nagy része a 2000-2003 között a feldolgozóiparba (57,8%) (azon belül a villamosgép- és műszergyártásba 17,3%, járműgyártásba 16%, a gép-, berendezésgyártásba 4,8% és a fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ágazatba 9,6%), valamint a pénzügyi tevékenység (17,2%) és az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágazatokba (11,5%) áramlott.
2004. évi kilátások
2004 január-februárjában az előző év azonos hónapjaiban mért, alacsony szintet 153 millió euróval meghaladó, 193 millió euró értékű részvény és egyéb részesedés formájú közvetlen tőkebefektetés érkezett Magyarországra. Az MNB becslései szerint az újrabefektetett jövedelem formájú befektetések (389 millió euró) némileg a tavaly azonos időszaki érték alatt alakultak. Az egyéb tőkemozgások (tulajdonosi hitelek) egyenlege (-27 millió euró) a tavalyival gyakorlatilag megegyezik.
Idén a nyugat-európai fellendülés kibontakozásával és a globális tőkeáramlás ettől is remélt élénkülésével párhuzamosan a Magyarországra irányuló működőtőke-beáramlás is további lendületet kaphat.
A nagyberuházókkal folytatott tárgyalások
A GKM 2003-ban 11 nagyvállalattal folytatott tárgyalásokat (pl. Bosch, GlaxoSmithKline, Electrolux, Exxonmobil). A nagyberuházások összértéke 806 millió euró (205.084 forint), megvalósulásuk összesen 6.245 fő (2003. évben: 4.420, 2004. évben: 1.825 fő) új munkahely teremtését vonja maga után. Jelenleg 12 nagyberuházóval folytat tárgyalásokat a tárca, az általuk tervezett projektek mindegyike 2004-ben kezdődik, összvolumenük 1.289 millió euró (322.250 millió forint), és összesen 4556 fő új munkahely teremtését helyezik kilátásba.